Truyện cười: Phải giữ lời đấy nhé

Khám phá

Xe đang chạy bỗng dưng dừng lại. Một tên cướp nhảy bổ lên xe và ra lệnh:

– Tất cả đàn bà phụ nữ tháo hết nữ trang ra nộp. Ai ngoan cố sẽ bị làm nhục!

Mọi người đều sợ hãi vội vàng cởi bỏ trang sức ra nộp cho tên cưới. Duy chỉ có một bà cụ ở cuối xe vẫn bình thản đeo nhẫn, vòng nháy mắt với tên cướp:

– Đã nói là phải giữ lời đấy nhé!

– @@

Xem thêm:

Leave a Reply